tirsdag den 22. februar 2011

Der sidder to finner i en sandkasse

Det er svært ikke at smågrine i begyndelsen, men på en måde ender denne film alligevel med at være ret virkningsfuld...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar